CITROEN MÁRKA-CASCO

CITROEN MÁRKA-CASCO

CITROEN MÁRKA-CASCO

100% avultatás nélküli javítás, felelősség kár esetén a vétkes biztosítójára nem kell várni. Ez és még rengeteg előny, amit a Citroen márka-casco kínál nem csak új autóra!

CITROËN CASCO+ MAGÁNÜGYFELEKNEK

MIRE TERJED KI A CITROËN CASCO+?

 • • Töréskárra (rongálásra, részleges töréskárra, törési totálkárra, üvegtörésre),
 • • lopáskárra (teljes és részleges lopáskárra, lopáskísérletből eredő rongálásra, egyes lopáskár megelőzési költségeire és rabláskárra)
 • • elemi károkra (pl. jégverés, viharkárok).

MILYEN EXTRÁKAT KÍNÁL A CITROËN CASCO+?

 • • Tudjuk, hogy a mobilitás fontos az Ön számára, ezért töréskár esetén csereautót biztosítunk legfeljebb 4 napra (bruttó 9.000 Ft/nap összeghatárig), hogy Ön kényelmesen folytatni tudja megszokott napi életvitelét.
 • • Citroën Casco+ csomagunk segítségével akár 50% kedvezményt adunk töréskár esetén az önrészéből.*
 • • Üvegkárát az első évben önrészmentesen megtérítjük.**
 • • Ha a forgalomba helyezéstől számított 1 éven belül ellopnák az Ön autóját, vagy egy töréskár miatt a javítás már nem lenne lehetséges (totálkár), akkor – az új gépjármű megvásárlásakor kiállított kiskereskedelmi számla értékének – az első 6 hónapban 100, a második 6 hónapban pedig a 90%-a a szolgáltatás alapja.***
 • • 6 év avulásmentességet biztosítunk gépjárműve számára (a kivételeket és egyéb feltételeket az Általános Szerződési Feltételekben találja).
 • • Aktív kárrendezést nyújtunk! Ha Ön az autójával vétlenül szenved balesetet, akkor az Allianz felméri a kárt és a casco feltételei szerint – de önrész levonása nélkül – javíttatja meg autóját, így Önnek nem kell tartania egy hosszan elhúzódó ügyintézési procedúrától. ****
 • • Nem hagyjuk veszni autóját! Megemeltük a javíthatóság határát, így akár az autó kárkori értékének 100%-áig javítható az autó.
 • • A Citroën Casco+ 300 000 Ft összeghatárig téríti az indokolt mentési, szállítási és tárolási költségeket.
 • • Esetleges kérdéseivel egy kijelölt Citroën Casco+ Call Center áll szolgálatára.
 • • Vállaljuk, hogy a megkötött casco biztosításának díja és a szerződésben foglalt szolgáltatások köre 5 évig nem változik, ha szerződéskor meghatározott  – a biztosítás díját befolyásoló adatokban  – nem történik változás.

A CITROËN CASCO+ BIZTOSÍTÁSSAL EGYÜTT KÖTHETŐ KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK:

 • • kiegészítő élet- és utasbiztosítás,
 • • poggyászbiztosítás.
Árlista 5 évnél fiatalabb autókhoz…
Árlista 5 évnél idősebb autókhoz…

*Az Allianz Casco biztosítás általános szerződési feltételeitől eltérően, ha a biztosított személygépkocsi a káresemény időpontjában bármely biztosítónál A00 vagy bonus osztályban nyilvántartott, hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik és a káresemény időpontjában a gépjármű az első forgalomba helyezésétől számítva 4 évnél nem idősebb, továbbá ha a jelen biztosítás alapján térítendő sérülés helyreállítását biztosított személygépkocsi márkája szerinti márkaszerviz hálózatában végzik, az Allianz Hungária Zrt. szolgáltatás nyújtásakor a biztosítási szerződésben meghatározott minimális önrészesedés 50%-át átvállalja.
**Az Allianz Casco töréskár-biztosítási különös feltételek 3. b) pontjában foglaltaktól eltérően a biztosító a gépjármű első forgalomba helyezésétől számított egy évig önrészesedés levonása nélkül téríti meg a gépkocsi ablaküvegeiben keletkezett károkat. A biztosító a töréskár-biztosítási feltételek 3. d) pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az utángyártott szélvédővel való helyreállítás költségét minden esetben önrészesedés levonásával téríti meg.
***A biztosító Allianz Casco biztosítás esetén az általános szerződési feltételek 13.1. pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a szolgáltatás alapja a gépjármű első forgalomba helyezésétől (Magyarországon, 0 kilométeresként vásárolt) számított 180 napon belül a vásárlási számlán feltüntetett új ár, a 180-365. napban a vásárlási számlán feltüntetett új ár 90%-a. ****Aktív kárrendezést nyújtunk! Ha Ön Allianz GFB szerződéssel is rendelkezik és az autójával vétlenül szenved balesetet, tisztázott a jogalap és nem volt személyi sérülés, akkor az Allianz felméri a kárt és a casco feltételei szerint – de önrész levonása nélkül – javíttatja meg autóját, így Önnek nem kell tartania egy hosszan elhúzódó ügyintézési procedúrától.
****AKTÍV kárrendezési szolgáltatás (AKTÍV kár): Másik  – Magyarország területén gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet folytató  – biztosítótársasággal kötött, érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező károkozó által személygépjárműben okozott kár megtérítése, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kárszámítási szabályai szerint, önrész levonása és a casco díjkedvezmény elvesztése nélkül, ha a károsult az Allianz Biztosítónál a károkozás időpontjában érvényes gépjármű-felelősségi és teljes körű casco biztosítással rendelkezett, és Allianz Biztosítóval megállapodást kötött a kárának casco biztosítás alapján, önrész levonása nélkül történő megtérítésére.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, a tartalmazott információk tájékoztató jellegűek, a tájékoztatás nem teljeskörű, a biztosításra vonatkozó részletes információkat a szerződési feltételek tartalmazzák, további részletekért kérjük, keresse fel márkakereskedéseink egyikét vagy érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken keresztül.
Az ajánlat 2017. 01.02-től visszavonásig érvényes.

CITROËN TAXI CASCO+
MIRE TERJED KI A CITROËN TAXI CASCO+?

 • • Töréskárra (rongálásra, részleges töréskárra, törési totálkárra, üvegtörésre),
 • • lopáskárra (teljes és részleges lopáskárra, lopáskísérletből eredő rongálásra, egyes lopáskár megelőzési költségeire es rabláskárra),
 • • elemi károkra (pl. jégverés, viharkarok).

MILYEN EXTRÁKAT KÍNÁL A CITROËN TAXI CASCO+?

 • • Citroen Taxi Casco+ csomagunk segítségével az önrészéből akár 50% kedvezményt adunk töréskár esetén.*
 • • Üvegkárát önrészmentesen megtérítjük az első évben.**
 • • Ha a forgalomba helyezéstől számított 1 éven belül ellopnák az Ön autóját, vagy egy töréskár miatt a javítás már nem lenne lehetséges (totalcar), akkor az első 6 hónapban az új gépjármű megvásárlásakor kiállított kiskereskedelmi számla értékének 100%-a, a második 6 hónapban pedig a 90%-a a szolgáltatás alapja. ***
 • • 6 év avulásmentesseget biztositunk gépjárműve számára (a kivételeket és egyéb feltételeket az Általános Szerződési Feltételekben találja). Aktív kárrendezést nyújtunk! Ha Ön Allianz GFB szerződéssel is rendelkezik es az autójával Magyarországon véletlenül balesetet szenved, tisztázott a jogalap es nem volt személyi sérülés, akkor nem kell a károkozó felelősségbiztosítójához fordulnia, az Allianz felmeri a kart. A kötelező felelősségbiztosítás kárszámítási szabályai szerint es önrész levonása nélkül javíttathatja meg autóját, így Önnek nem kell tartania egy hosszan elhúzódó ügyintézési procedúrától.
 • • Aktív kárrendezést nyújtunk! Ha Ön Allianz GFB szerződéssel is rendelkezik es az autójával Magyarországon véletlenül balesetet szenved, tisztázott a jogalap es nem volt személyi sérülés, akkor nem kell a károkozó felelősségbiztosítójához fordulnia, az Allianz felmeri a kart. A kötelező felelősségbiztosítás kárszámítási szabályai szerint es önrész levonása nélkül javíttathatja meg autóját, így Önnek nem kell tartania egy hosszan elhúzódó ügyintézési procedúrától.****
 • • Nem hagyjuk veszni autóját! Megemeltük a javíthatóság határát, így akar az autó karkori értékének 100%-aig javítható az autó.
 • • A Citroen Taxi Casco+ 300 000 Ft összeghatárig téríti a mentesi, szállítási es tárolási költségeket.
 • • Esetleges kérdéseivel kijelölt Citroen Taxi Casco+ Call Center áll szolgálatára.
 • • Vállaljuk, hogy a megkötött casco díja 5 évig nem emelkedik, ha a tarifálási paraméterek nem változnak.

TOVÁBBÁ:
A taxiként biztosított járművek eseten megtérítjük a Fővárosi Önkormányzat által kiadott új budapesti taxirendeleteben (31/2013.(IV.18.) Főv. Kgy.) kötelezően előírt sárga színű járműborító fólia biztosítási eseménnyel összefüggésben felmerülő indokolt cseréjének költséget, amennyiben a járműre a rendelet kötelezően vonatkozik, a fóliázás a káresemény időpontjában megfelelt a rendelet előírásainak, és a fóliázott elem oly mértékben sérül/károsodik, hogy javítása technológiailag nem lehetséges a fólia eltávolítása és újrafelvitele nélkül, illetve abban az esetben, ha az adott fóliázott elem javítása nem lehetséges, és így új elem beszerelése szükséges. Csak egy átlagos fóliatípus, valamint átlagosan alkalmazott felviteli technológia költségeinek megtérítésére van lehetőség.
A biztosítás nem terjed ki a gépjármű taxiként történő működtetéséhez szükséges olyan alkatrészekre, melyek szerkezetileg nem kapcsolódnak integráltan a gépjárműhöz, így pl. a taxiórára, a POS-terminálra, taxis URH-rádióra stb.
A gépjármű töréskára során megsérült, a rendeletben meghatározott, megvilágított, nem javítható szabadjelző készülékre, illetve javítási költségének megtérítésére terjed ki a szolgáltatás. Az esetleges védjegyoltalommal kapcsolatos többletköltségekre a biztosítás nem terjed ki.
A biztosítás akkor terjed ki a rendeletben előirt egyéb matricákra és fóliákra, amennyiben azok a hordozó elem sérülésének, illetve javítás során cseréjének következtében sérültek vagy eltávolításra kerültek a hordozó elemmel együtt.

A biztosítás ily módon kiterjedhet

 • • a taxipepita sávra az oldalablakok alatt;
 • • tarifatájékoztató-matricára a jobb oldali hátsó ajtóra ragasztva;
 • • taxiengedélyszám-matricára a jobb első ajtóra ragasztva;
 • • sikeres járműminősítő vizsgálatot követően a közlekedésszervező által biztosított minősített budapesti taxi-matricára a bal első ajtóra ragasztva;
 • • „használható bankkártyák” matricára a jobb oldali hátsó ajtó kisméretű ablakára ragasztva. A biztosítás akkor terjed ki a fent megnevezett fóliákra, matricákra és a szabadjelző készülésre, amennyiben azok a biztosítási esemény időpontjában igazolhatóan a gépjárművön voltak.

A CITROËN TAXI CASCO+ BIZTOSÍTÁSSAL EGYÜTT KÖTHETŐ KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK:

 • • kiegészítő élet- es utasbiztosítás,
 • • poggyászbiztosítás.
Az árlista megtekintéséhez kattintson ide…

 

*Az Allianz Casco biztosítás általános szerződési feltételeitől eltérően, ha a biztosított személygépkocsi a káresemény időpontjában bármely biztosítónál A00 vagy bonus osztályban nyilvántartott, hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik és a káresemény időpontjában a gépjármű az első forgalomba helyezésétől számítva 4 évnél nem idősebb, továbbá ha a jelen biztosítás alapján térítendő sérülés helyreállítását biztosított személygépkocsi márkája szerinti márkaszerviz hálózatában végzik, az Allianz Hungaria Zrt. szolgáltatás nyújtásakor a biztosítási szerződésben meghatározott minimális önrészesedés 50%-at átvállalja.
**Az Allianz Casco töréskár-biztosítási különös feltételek 3. b) pontjában foglaltaktól eltérően a biztosító a gépjármű első forgalomba helyezésétől számított egy évig önrészesedés levonása nélkül téríti meg a gépkocsi ablaküvegeiben keletkezett károkat. A biztosító a töréskár-biztosítási feltételek 3. d) pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az utángyártott szélvédővel való helyreállítás költséget minden esetben önrészesedés levonásával téríti meg.
***A biztosító Allianz Casco biztosítás eseten az általános szerződési feltételek 13.1. pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a szolgáltatás alapja a gépjármű első forgalomba helyezésétől (Magyarországon, 0 kilométeresként vásárolt) számított 180 napon belül a vásárlási számlán feltüntetett új ár, a 180-365. napban a vásárlási számlán feltüntetett új ár 90%-a. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek.
****AKTÍV kárrendezési szolgáltatás (AKTÍV kár): Másik – Magyarország területén gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet folytató – biztosítótársasággal kötött, érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező károkozó által személygépjárműben okozott kár megtérítése, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kárszámítási szabályai szerint, önrész levonása és a casco díjkedvezmény elvesztése nélkül, ha a károsult az Allianz Biztosítónál a károkozás időpontjában érvényes gépjármű-felelősségi és teljes körű casco biztosítással rendelkezett, és Allianz Biztosítóval megállapodást kötött a kárának casco biztosítás alapján, önrész levonása nélkül történő megtérítésére.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, a tartalmazott információk tájékoztató jellegűek, a tájékoztatás nem teljeskörű, a biztosításra vonatkozó részletes információkat a szerződési feltételek tartalmazzák, további részletekért kérjük, keresse fel márkakereskedéseink egyikét vagy érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken keresztül.
Az ajánlat 2017. 01.02-től visszavonásig érvényes.

További információk:

Pinczés Attila
Flotta Értékesítési Tanácsadó
T +36 52 503 510
M +36 30 663 5492
ertekesites@citroenorban.hu