FOGYASZTÓVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

OMP AUTÓHÁZ KFT. SZÉKHELYE:
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 38.

PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE:
Az értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás helyén.

PANASZ KÖZLÉSÉNEK MÓDJA:
Szóban, telefonon, írásban (levél, fax, e-mail).

SZÓBAN: személyesen, az értékesítést végző (értékesítő, értékesítési tanácsadó) vagy a szervizszolgáltatást nyújtó munkatársunknál (munkafelvevő, szerviztanácsadó), illetve annak felettesénél (ügyvezető igazgató, vevőszolgálati vezető).

TELEFONON: 06/52/503-510  (Központi szám, az információs segítségét kérheti.)

ÍRÁSBAN:
LEVELEZÉSI CÍM: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 38.
FAX: 06/52/503-511
E-MAIL CÍM: info2@ompautohaz.hu
WEB: www.ompautohaz.hu

TISZTELT ÜGYFELÜNK! FOGYASZTÓI JOGVITA ESETÉN, BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELJÁRÁSÁT KEZDEMÉNYEZHETI!

BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELÉRHETŐSÉGEI:
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06/52/500-710, 06/52/500-745, Fax: 06/52/500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu  Web: www.hbkik.hu

KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁNK

Az OMP Autóház Kft. környezetvédelmi politikájának alapja, a cég minden tevékenységére vonatkozóan, a hatályos jogszabályokban, előírásokban foglaltaknak maradéktalanul érvényt szerezni.
Az OMP Autóház Kft. fejlesztési, beruházási döntéseinél a környezetvédelmi szempontokat érvényre kell juttatni. A beszerzéseknél környezetkímélő technológiákkal előállított és környezetbarát felhasználási tulajdonságokkal rendelkező javakat kell előnyben részesíteni. A regionalitás elvét figyelembe véve, lehetőség szerint törekedni kell a helyben vásárlásra, és ezzel kell elősegíteni a szállítás okozta káros környezeti hatások csökkentését. Az olyan partnerekkel való együttműködést kell az adott gazdasági körülmények között preferálni, akik környezeti teljesítménye megfelelő. A beruházások, létesítések tervezésekor, kivitelezésekor elsőbbséget kell biztosítani az épített és természetes környezet védelmének.
Keresni kell a lehetőségeket a természetes zöldkörnyezet védelmére, javítására. Támogatni kell a környezetbarát technológiák, anyagok alkalmazását, bevezetését. A beszerzéseknél biztosítani, ellenőrizni kell, hogy a szolgáltatást végzők a jogszabályi követelményeknek, biztonsági előírásoknak és a minőség- és környezetirányítási rendszernek megfelelő minőségű terméket, szolgáltatást nyújtsanak.
A napi működés során törekedni kell a veszélyes- és nem veszélyes hulladékok keletkezésének csökkentésére. Fokozott figyelmet kell fordítani a szelektív hulladékgyűjtésre, így biztosítva a környezet meg lévő állapotának fenntarthatóságát, sőt, annak fokozatos javítását. Fő szabály, hulladékszegény technológia minden működési területen! Érvényt kell szerezni a gyártói felelősség elvének, ezáltal a göngyölegek, csomagolóanyagok visszavételét vállaló, és újrahasznosítást, újra használatot biztosító szolgáltatót kell előnyben részesíteni.
Törekedni kell az energia-hatékony, energiatakarékos megoldások, berendezések alkalmazására, minél szélesebb körű térnyerésére, a környezetkímélő és energiatakarékos, egyben alacsony környezetterheléssel járó technikák alkalmazására. Jó példák, újítások, felkutatásával, megismertetésével, alkalmazásával is elő kell segíteni a gazdasági szempontok mellett a környezettudatos gazdasági működést. A cég dolgozói körében környezetvédelmi felvilágosító, tudatformáló oktatást kell megszervezni, és tartani. A jó példák megismertetésével, közzétételével elő kell segíteni a környezet- és természettudatos szemlélet kialakítását és elmélyítését.
Az OMP Autóház Kft. vezetőségének törekvése, hogy dolgozói számára a lehető legkisebb környezeti kockázatot jelentő munkahelyeket, munkakörülményeket biztosítson. Környezeti vészhelyzet bekövetkezése esetén, az érvényben lévő katasztrófavédelmi tervekben foglaltakkal összhangban kell eljárni.

ORBÁN ANDRÁS
TULAJDONOS, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ